Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 25.12.2013 № 12.01-06/508/40511 "Про вимоги щодо складання та подання розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету річної фінансової та бюджетної звітності за 2013 рік"

25 грудня 2013
3334

Голові Державної служби України з лікарських засобів Соловйову О. С.
Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренку А. М.
Голові Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфккції/СНІДУ та інших соціально-небезпечних захворювань Аліксандріній Т. А.
Керівникам закладів, установ, організацій (розпорядникам бюджетних коштів) та державних підприємств (одержувачам бюджетних коштів) підпорядкованих МОЗ України
Головам ліквідаційних комісій по ліквідації закладів, установ санітарно-епідеміологічної служби

Про вимоги щодо складання та подання розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету річної фінансової та бюджетної звітності за 2013 рік

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що при складанні річної фінансової та бюджетної звітності за 2013 рік необхідно керуватися Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (далі Порядок), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зі змінами до цього Порядку, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09 жовтня 2013 року № 866 .

Термін подання розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету річної фінансової та бюджетної звітності за 2013 рік встановлено до 31 січня 2014 року.

В електронному вигляді фінансову та бюджетну звітність за 2013 рік подавати в системі "МE. DOK" за адресою [email protected] у корпоративній почті МОЗ України HealthNet.

Просимо посилити виконавчу дисципліну щодо звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності відповідно до додатку № 37 зазначеного Порядку .

За наявності даних, зазначених у звітах, особливу увагу приділити складанню відповідних довідок до цього Порядку:

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображені у формі № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19);

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24);

Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25);

Довідка про депозитні операції (додаток 26);

Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 28);

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29);

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток № 30);

Довідка про використання іноземних грантів (додаток 32);

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33);

Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету (додаток 38).

За відсутності даних звіти та довідки не подаються.

До фінансової та бюджетної звітності додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку, додаткова інформація до пояснювальної записки відповідно до запропонованої Міністерством охорони здоров'я України форми (додаток № 1 до цього листа), паспорт закладу на 2014 рік (додаток № 2 до цього листа).

Річна фінансова та бюджетна звітність в паперовому вигляді подається до Міністерства охорони здоров'я України безпосередньо головним бухгалтером юридичної особи.

Зазначаємо, що за достовірність даних, наведених у фінансовій та бюджетній звітності, персональну відповідальність несе керівник.

 

Додаток на 5 аркушах.