Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 19.08.2013 № 12.01-06/304/25525 "Щодо вимог до оформлення карток із зразками першого та другого підписів та відбитку печатки"

19 серпня 2013
3623

Керівникам закладів, установ, (розпорядникам бюджетних коштів) та державних підприємств (одержувачам бюджетних коштів) підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України

Щодо вимог до оформлення карток із зразками першого та другого підписів та відбитку печатки

Міністерство охорони здоров'я України інформує про вимоги щодо оформлення карток із зразками підписів та відбитку печатки, які подаються до органів державної казначейської служби з метою надання права відкриття, розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів.

У разі затвердження картки із зразками підписів та відбитку печатки підписом керівника (заступника керівника) та печаткою Міністерства охорони здоров’я України (органом, якій клієнт підпорядкований), відповідно до розділу IV наказу Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» необхідно надати такі документи:

1. супровідний лист від закладу на ім’я керівника (заступника), з обґрунтуванням необхідності оформлення картки із зразками підписів та відбитки печатки;

2. чотири примірники карток із зразками підписів та відбитки печатки (один з яких залишається у Міністерстві охорони здоров’я України);

3. копії наказів про призначення осіб на відповідну посаду;

4. копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів, що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунками;

5. копію сторінок паспорта, які містять фото, прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце його реєстрації.

6. копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис «З оригіналом згідно», проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, завіряється печаткою з найменуванням відповідного закладу.