Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 15.01.2010 №12.01-06/19 "Щодо порядку та термінів подання річного фінансового звіту про виконання кошторисів доходів і видатків за 2009 рік"

15 січня 2010
3153

Керівникам закладів, установ та одержувачам коштів державного бюджету, підпорядкованих МОЗ України

Щодо порядку та термінів подання річного фінансового звіту про виконання кошторисів доходів і видатків за 2009 рік

Щодо порядку та термінів подання річного фінансового звіту про виконання кошторисів доходів і видатків за 2009 рік

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання річного фінансового звіту про виконання кошторису доходів і видатків за 2009 рік для Вашої установи (закладу) встановлено ___________________ 2010 року.

При складанні фінансового звіту за 2009 рік заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України, керуються Змінами до Порядком складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.01.2010 № 8..

Форми річних фінансових звітів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства охорони здоров'я України за умови відповідності окремих даних форм фінансової звітності установи (закладу) до аналогічних даних, відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних річної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" по відповідних бюджетних програмах та кодах економічної класифікації видатків.

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та Додаткова інформація відповідно до запропонованої Міністерством охорони здоров'я України форми (додаток 1,2).

Річна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) на паперових носіях до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України, а в електронному вигляді в системі "БЕСТ-ЗВІТ" до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected] чи (як виключення) на адресу [email protected] (лист МОЗ від 07.12.2009 № 12.01-06/648).

Додаток на 4 аркушах.

завантажити