Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 10.01.2007 № 12.01-06/1 "Про порядок та терміни подання річного фінансового звіту про виконання кошторисів і видатків за 2006 рік"

10 січня 2007
3436

Лист МОЗ від 10.01.2007 № 12.01-06/1 "Про порядок та терміни подання річного  фінансового звіту про виконання кошторисів і  видатків за 2006 рік"

Керівникам закладів та установ підпорядкованих МОЗ України

Про порядок та терміни подання річного 
фінансового звіту про виконання кошторисів і 
видатків за 2006 рік

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання річного фінансового звіту за 2006 рік для Вашої установи (закладу) встановлено "__"_____ 2007 року.

При складанні фінансового звіту за 2006 рік заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України керуються Порядком складання річних фінансових звітів за 2006 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.01.07 № 1.

Форми річних фінансових звітів приймаються Міністерством при умови відповідності показників обліку закладу (установи) з аналогічними показниками звітів органів Державного казначейства, наявності його підпису, печатки (штампу) про проведене звіряння.

За достовірність даних річної звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер закладу (установи).

До річного звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та додаткова інформація відповідно до запропонованої форми (Додаток 1).

Річний звіт подається особисто працівником фінансової служби установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин, а також на дискеті чи попередньо електронною поштою до Українського інформаційно-обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected].

З метою оперативного обміну інформацією рекомендуємо забезпечити фінансово-бухгалтерську служби Вашого закладу обчислювальною технікою з можливістю прийому-передачі електронної пошти. Електронну адресу вказати у "Паспорті закладу на 2007 рік" (Додаток 2).

Додаток на 3 аркушах.