Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 06.04.2010 № 12.01-06/360 "Щодо порядку та термінів подання квартальних фінансових звітів про виконання кошторисів доходів і видатків у 2010 р."

6 квітня 2010
3150

Керівникам закладів, установ та одержувачам коштів державного бюджету, підпорядкованих МОЗ України Щодо порядку та термінів подання квартальних фінансових звітів про виконання кошторисів доходів і видатків у 2010 році

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання квартальних фінансових звітів про виконання кошторису доходів і видатків у 2010 році для Вашої установи (закладу) встановлено ________ числа.

При складанні квартальних фінансових звітів у 2010 році заклади та установи, які підпорядковані МОЗ України, керуються Змінами до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.04.2010 № 115..

Форми квартальних фінансових звітів установи (закладу) підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства охорони здоров'я Україниза умови відповідності аналогічних даних, відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" за відповідними бюджетними програмами та кодами економічної класифікації видатків.

До звіту необхідно додавати супровідний лист, пояснювальну записку у відповідності до цього Порядку та Додаткова інформація відповідно до запропонованої Міністерством охорони здоров'я України форми (додаток №1).

Квартальна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) на паперових носіях до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України, а в електронному вигляді в системі "БЕСТ-ЗВІТ" до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected] або [email protected] у корпоративній пошті МОЗ України "HealthNet" .

Додаток на 4 аркушах.

завантажити