Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 05.04.2007 № 12.01-06/303 "Порядок та терміни подання квартальних фінансових звітів"

5 квітня 2007
3450

Керівникам закладів та установ підпорядкованих МОЗ України

Порядок та терміни подання квартальних фінансових звітів про виконання кошторисів і видатків у 2007 році

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання квартальних фінансових звітів у 2007 році для Вашої установи (закладу) встановлено __________числа місяця, наступного за звітним кварталом.

При складанні фінансового звіту у 2007 році заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України керуються Порядком складання квартальних фінансових звітів у 2007 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.04.07 № 81..

Форми квартальних фінансових звітів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства при умові відповідності окремих даних форм фінансової звітності установи (закладу) до аналогічних даних відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з прославлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та додаткова інформація відповідно до запропонованої форми (додаток 1).

Квартальний звіт подається особисто працівником фінансової служби установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин МОЗ України, а також на електронному носії чи попередньо електронною поштою до Українського інформаційно-обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected].

Додаток на 3 аркушах.