Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 04.04.2012 № 12-01-06/300 "Про терміни і порядок складання квартальної фінансової та бюджетної звітності про виконання кошторисів доходів і видатків у 2012 році"

4 квітня 2012
3169

Керівникам закладів, установ
підпорядкованих МОЗ України
(розпорядникам та одержувачам
коштів державного бюджету)

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що термін подання квартальної фінансової та бюджетної звітності про виконання кошторису доходів і видатків у 2012 році для вашого закладу встановлено _______________________ числа, місяця наступного за звітним.

При складанні квартальної фінансової та бюджетної звітності у 2012 році заклади, які підпорядковані МОЗ України, керуються Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.

Форми фінансової та бюджетної звітності закладів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства охорони здоров’я України за умови відповідності аналогічних даних, відображених в обліку органів Державного казначейської служби України, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної фінансової та бюджетної звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер закладу.

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" за відповідними бюджетними програмами та кодами економічної класифікації видатків.

До звіту необхідно додавати супровідний лист, пояснювальну записку у відповідності до цього Порядку, Додаткову інформацію відповідно до запропонованої Міністерством охорони здоров’я України форми (додаток №1) та паспорт закладу (додаток №2).

Квартальна фінансова та бюджетна звітність подається безпосередньо головним бухгалтером закладу на паперових носіях до Управління бухгалтерського обліку МОЗ України, а в електронному вигляді в системі "БЕСТ-ЗВІТ" ("МЕДОК") до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected] або [email protected] у корпоративній пошті МОЗ України "HealthNet".

Додаток на 4 аркушах.

завантажити