Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 04.01.2011 № 12.01-06/01 "Щодо термінів і порядку складання та подання річного фінансового звіту розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про виконання кошторисів доходів і видатків"

4 січня 2011
3344

Керівникам закладів, установ, підприємств, які належать до сфери управління МОЗ України

Щодо термінів і порядку складання та подання річного фінансового звіту розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про виконання кошторисів доходів і видатків

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання річного фінансового звіту про виконання кошторису доходів і видатків за 2010 рік для вашої установи (закладу) встановлено _______________ числа.

При складанні річного фінансового звіту за 2010 рік заклади та установи, які підпорядковані МОЗ України, керуються Порядком складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2010 № 164.

Форми річних фінансових звітів установи (закладу) підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства охорони здоров'я України за умови відповідності аналогічних даних, відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" за відповідними бюджетними програмами та кодами економічної класифікації видатків.

До звіту необхідно додавати супровідний лист, пояснювальну записку у відповідності до цього Порядку, Додаткову інформацію відповідно до запропонованої Міністерством охорони здоров'я України форми (додаток №1) та паспорт закладу, установи (додаток №2).

Річна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) на паперових носіях до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України, а в електронному вигляді в системі "БЕСТ-ЗВІТ" до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected] або [email protected] у корпоративній пошті МОЗ України "HealthNet" .

Додаток на 4 аркушах.