Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 01.04.2011 № 12.01-06/364-1 "Порядок та терміни подання квартальної фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами у 2011 році"

1 квітня 2011
3154

Керівникам закладів, установ, організацій (розпорядникам бюджетних коштів) та державних підприємств (одержувачів бюджетних коштів), підпорядкованих МОЗ України

Порядок та терміни подання квартальної фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами у 2011 році

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання квартальних фінансових звітів у 2011 році для Вашої бюджетної установи, закладу, організації та державного підприємства - одержувача бюджетних коштів встановлено _____________ числа місяця наступного за звітним кварталом.

При складанні квартальних фінансових звітів заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України керуються Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 05.01.2011 № 2..

Форми квартальних фінансових звітів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства при умові відповідності окремих даних форм фінансової звітності установи (закладу) до аналогічних даних відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставляння підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" по відповідних бюджетних програмах та кодах економічної класифікації видатків.

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та додаткова інформація відповідно до запропонованої Міністерством форми (додатки №1 та №2 ( у разі змін, якщо вони відбулися у звітному періоді).

Одночасно подається аналіз фінансово - господарської діяльності, пов'язаний із виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи (закладу).

Квартальна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення та бухгалтерського обліку МОЗ України, а також на електронному носії чи попередньо електронною поштою до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України.

Додаток на 3 аркушах.