Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 01.04.2009 № 12.01-06/288 "Про Порядок та терміни подання квартальних фінансових звітів про виконання кошторисів доходів і видатків у 2009 році"

1 квітня 2009
3390

Керівникам закладів, установ 
(розпорядникам бюджетних коштів) та
державних підприємств (одержувачам 
коштів державного бюджету), 
підпорядкованих МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання квартальних фінансових звітів у 2009 році для Вашої установи (закладу) встановлено ______ числа наступного місяця за звітним кварталом.

При складанні квартальних фінансових звітів заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України керуються Порядком складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.03.2009 № 123.

Форми квартальних фінансових звітів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства при умові відповідності окремих даних форм фінансової звітності установи (закладу) до аналогічних даних відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставляння підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" по відповідних бюджетних програмах та кодах економічної класифікації видатків.

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та додаткова інформація відповідно до запропонованої Міністерством форми (додаток №1).

Одночасно подається аналіз фінансово - господарської діяльності, пов'язаний із виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи (закладу).

Квартальна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України, а також на електронному носії чи попередньо електронною поштою до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України (вимоги до заповнення окремих форм фінансової звітності в системі "БЕСТ-ЗВІТ" згідно листа МОЗ від 06.10.08 № 12.01-06/489).

Додаток на 3 аркушах