Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ України від 27.09.2006 № 12.01-06/456 "Щодо вимог до заповнення окремих форм квартальної фінансової звітності у 2006 році в системі "БЕСТ-ЗВІТ"

27 вересня 2006
4487

Лист МОЗ України від 27.09.2006 № 12.01-06/456 "Щодо вимог до заповнення окремих форм квартальної фінансової звітності у 2006 році в системі "БЕСТ-ЗВІТ"

Головним бухгалтерам та керівникам фінансових служб установ, організацій та закладів, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України

Згідно з Порядком складання фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженої відповідним Наказом Державного казначейства України від 30.03.2006 № 114 (далі Порядок), МОЗ України надає рекомендації щодо порядку заповнення окремих форм квартальних фінансових звітів у 2006 році. Зазначені рекомендації надаються з відповідними коментарями щодо їх реалізації в системі "БЕСТ-ЗВІТ".

1. Фінансова звітність за 2006 рік готується установами, організаціями та закладами в системі "БЕСТ-ЗВІТ" та подається до МОЗ України як в паперовому так і в електронному вигляді. Звіт в електронному вигляді в форматі системи "БЕСТ-ЗВІТ" (файли *.zvb) попередньо надсилається електронною поштою в незашифрованому вигляді на адресу [email protected] та надається на дискеті разом з паперовим варіантом звіту.

 

2. Заповнення форм фінансової звітності здійснюється відповідно до Порядку з урахуванням наступних рекомендацій.

 

Фінансова звітність має бути ув'язана між собою за взаємопов'язаними показниками (фактичними, касовими видатками та сумами дебіторської і кредиторської заборгованості, залишками матеріальних рахунків та грошових коштів, якщо такі є) в розрізі всіх кодів класифікації та класифікації кредитування ( форма № 1 "Баланс", "форма № 2д", "форма № 4д", "форма № 7д").

 

Відповідно до пункту 1.13 Порядку показники квартальної фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним звітним даним органів Державного казначейства.

З метою забезпечення ідентичності звітів, що подаються до органів Держказначейства та Міністерства охорони здоров'я, МОЗ України рекомендує здійснювати звірку завізованих органами Держказначейства звітів з даними, внесеними до електронної бази даних відповідного органу Держказначейства.

Фінансова звітність розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в обов'язковому порядку візується у відповідному територіальному відділенні Державного казначейства за місцем обслуговування з проставленням підпису, печатки або штампа на кожному звіті.

Зведена фінансова звітність СЕС АР Крим, обласних СЕС, СЕС міст Києва та Севастополя підлягає обов'язковому візуванню у відповідних управліннях Державного казначейства.

Зведена фінансова звітність Товариства Червоного Хреста України, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, Центральної СЕС на залізничному транспорті, Центральної СЕС на водному транспорті та Центральної бази спеціалізованого медичного постачання , що мають у своєму підпорядкуванні розпорядників (одержувачів) нижчих рівнів, розташованих в різних областях, в органах Державного казначейства не візується . Натомість вищезазначені установи додатково до зведеної фінансової звітності надають розшифрування форм №2д, №4-1д, №4-2д, №7д-заг.фонд та №7д-спец.фонд в розрізі підпорядкованих ним розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Відповідні форми для заповнення в електронному вигляді (файл MS Excel) будуть надані окремо.

 

 

Додаток 11 "Довідка про депозитні операції бюджетних установ":

- сума у рядку 010 графа 3 "Рахунки в банках" (з них: р.020 "національна валюта" та р. 030 "іноземна валюта") не повинна перевищувати суму у рядку 244 графа 4 форми № 1 Баланс.

- сума у рядку 040 графа 3 "Рахунки в казначействі" не повинна перевищувати суму у рядку 270 графа 4 форми № 1 Баланс.

- сума у рядку 050 графа 3 "Розрахунки за депозитними сумами" повинна дорівнювати сумі рядку 428 графа 4 форми № 1 Баланс,

 

Додаток 12 "Інформація про виконання статті 79 Закону України " Про Державний бюджет України на 2006 рік"

- у рядку "Доходи", графа 3, "Затверджено кошторисом на рік" проставляється початковий план, затверджений в кошторисі установи, без урахування внесених до нього змін (відповідно додатку № 3 до "Закону про Державний бюджет України на 2006 рік"),

- у рядку "Доходи", графа 4, "Фактично надійшло" надаються дані, які відповідають даним у рядку 010 графа 8 "Надійшло коштів" форми 4-1д.

- у рядку "Доходи", графа 5, "Понадпланові надходження" відображається різниця між гр.4 і гр.3.

Слід зауважити, що дані у графі 5 проставляються тільки тоді, коли фактичні надходження перевищують планові показники. В іншому випадку дані у графі 5 не проставляються.

Якщо обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, то передбачається спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, установа спрямовує кошти наступним чином:

- 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

- 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

При цьому установа здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

 

Додаток 13 "Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі № 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ":

- суму, зазначену у рядку 100 "Розрахунки за іншими операціями" необхідно також проставити у рядку 103. Роз'яснення щодо цих сум надаються окремо у пояснювальної записці.

 

Форми 3 "Звіт про штати та контингенти":

Увага! Всі форми 3 (крім 3-19) створюються у групи форм "МОЗ України - звітність", а саме:

а) "Ф.3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ" (код форми F31M0Z01) заповнюється науково-дослідними установами окремо по кожному з наявних кодів програмної класифікації видатків (відповідно КПКВ 2301020, 2301030, 2301040, 2301050, 2301060, 2301410 та 2301420);

б) "Ф.3-2 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів" заповнюється закладами освіти (відповідно КПКВ 2301070, 2301080 та 2301120) за такою схемою:

№ п/п Код форми Нове найменування форми Розрахункові графи
1 F3201Z02 Форма 3-2.оз. 1 (заг. ф.), підготовка гр.3=гр.5+гр.13, гр.4=гр.6+гр.14, гр.5=гр.7+гр.9=гр.11, гр.6=гр.8+гр.10+гр.12, гр.13=гр.15+гр.17, гр.14=гр.16+гр.18 -схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою -блок "Ш Разом студенти (учні, слухачі)" розділу А "Виконання плану..." розраховується шляхом складання відповідних показників блоків І та ІІ
  F3201S02 Форма 3-2.оз. 1 (спец. ф.), підготовка
3 F3202Z02 Форма 3-2.оз. 2 (заг. ф.), підвищення -схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
4 F3202S02 Форма 3-2.оз. 2 (спец. ф.), підвищення
5 F3203S03 Форма 3-2.оз. 3 (спец. ф.) підготовчі курси -схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
6 F3210Z03 Форма 3-2 (заг. фонд у т.ч. сироти) -схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
7 F32DB03 Довідка до розділу Б "Інші показники ф. 3-2 -схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою

 

в) "Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення" (код форми F3_403) - заповнюється закладами охорони здоров'я по кожному з наявних кодів програмної класифікації (КПКВ 2301100, 2301110, 2301170, 2301180, 2301190, 2301200, 2301230, 2301250, 2301340, 2301350, та 2304020);

 

г) "Ф.3-8 Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах" заповнюються закладами підготовки та підвищення кваліфікації (КПКВ 2301070, 2301080) та науково-дослідними установами, що здійснюють підготовку наукових кадрів (КПКВ 2301050, а саме: УкрНДІ соц. і суд. псих. та наркології ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології ; Укр. НДІ медсоцпроблем інвалідності ; УНПЦ екстреної меддопомоги і медицини катастроф ) та мають видатки по цьому коду за КЕКВ 1342 "Стипендії", окремо по загальному та спеціальному фондах за такою схемою:

 

№ п/п Код форми Нове найменування форм Розрахункові графи
1 F38MZZ02 Форма 3-8.оз.(заг. фонд) гр.3=гр.5+гр.7, гр.4=гр.6+гр.8 - схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
2 F38МZS02 Форма 3-8.оз.(спец. фонд)

 

 

 

Форма 3-19 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і установ" в системі "БЕСТ - ЗВІТ" створюється у групи форм "Держказначейство - квартальна звітність" (F3_1903) та заповнюється:

- за загальним фондом -  методичні кабінети (КПКВ 2301090);

- за спеціальним фондом - організації, установи та заклади, що мають штатні одиниці, які утримуються за рахунок спеціального фонду.

 

3. Особливості підготовки звітності в системі "БЕСТ-ЗВІТ", на які необхідно звернути увагу:

 

Всі форми фінансової звітності створюються у групі форм "Держказначейство - квартальна звітність", крім зазначених нижче форм, які створюються у групі форм "МОЗ України - звітність", а саме:

а) Ф.№ 2д - інші міністерства, код - F2KDMIH4;

б) Ф.№ 4-1д (валюта) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", код - F41VAL04;

в) Ф.№ 4-1д (депозит) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", код - F41DEP06;

г) Ф.№ 4-2д (валюта) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", код - F42VAL04;

д) Ф.№ 7д (заг.фонд) - інші міністерства, код - F7RDZMN5;

е) Ф.№ оз.2д/4д "Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів", код - FOZ24DO1.

 

Згідно з Порядком фінансові звіти складаються у гривнях (без копійок), але деякі установи під час введення даних в системі "Бест-Звіт" у форми № 1 "Баланс", № 2"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", № 4-1д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" зазначили суми з копійками, що призвело до помилок округлення під час зведення звітності МОЗ України. В першу чергу це стосується таких установ:

- СМСЧ № 11, Севастопольська міська санепідстанція, Центральна СЕС МОЗ України, Український центр спортивної медицини, СМСЧ № 19.

 

Форми звіту вводяться у відповідному періоді (для звіту за III квартал 2006 року це "III квартал" ) послідовно, в порядку збільшення номерів форм (Форма 1 "Баланс", форма 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", і т.д.), при цьому забезпечується правильне перенесення вхідних залишків та інших даних.

 

При введенні необхідно уважно стежити за правильністю вибору кодів класифікацій під час виконання функції "Додати класифікації". Коди КПКВ не повинні містити зайві символи, пробіли, в т.ч. примітки. Так, КПКВ вигляду 2301070_інтерни , 2301080_вітчизнянівикористовувати ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, так само, як і включати до коду класифікації нецифрові символи ( 2301250о ) або розривати код пробілом ( 2 3 0 1 1 9 0 ). Замість зазначених вище КПКВ використовуються коди 2301070 , 2301080 , 2301250 , 2301190 .

ДП "Укравакціна", Товариство Червоного Хреста, ДУО "Політехмед", ДП "Укрмедпостач", ДСОЦ "Дружба", ДП "Інститут екогігієни та токсикології" та Харівський НДІ гігієни праці , які є одержувачами бюджетних коштів (як підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи) надають форму № 1 "Баланс" за кодом 9 ( цифра дев'ять ).

 

Всі інші установи (крім вищезазначених) надають форму № 1 "Баланс" за кодом ... ( три крапки ). Застосовувати розпорядникам коштів у формах, що не передбачають розподіл по КПКВ (Форма 1 "Баланс", Додаток 13) замість коду "..." інші коди ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Не зважаючи на постійне акцентування уваги на цій вимозі у попередніх листах МОЗ України, у звітах за 1 квартал 2006 року практично усіма установаминадавалися вищезгадані форми з некоректними кодами класифікації (наприклад, ...2301250 , ...230 , 1 , .. , . , . . . , тощо) замість правильного коду ... (три крапки) .

Виправити неправильно зазначений код класифікації в системі "БЕСТ:ЗВІТ+" можна за допомогою параметра "Класифікація", розташованого на закладці "Загальне" вікна "Властивості документа". Для відкриття вікна "Властивості документа" необхідно виділити необхідний звіт у вікні "Класифікаційний розріз звітів" та натиснути клавішу F9 . Нагадуємо, що перенесення залишків та звірка показників "на початок періоду" здійснюється між формами, що мають однакові коди класифікації. Тому перед початком введення нового звіту перевірте правильність кодів класифікацій у формах звіту за попередній період та, при необхідності, виправте їх.

 

Розпорядники бюджетних коштів, що для зведення фінансової звітності використовують версію "Корпорація" системи "БЕСТ-ЗВІТ" надсилають до МОЗ України виключно зведений звіт, не включаючи до пакету звіти мережі підпорядкованих розпорядників, для забезпечення чого під час вивантаження пакету для відправки до МОЗ України (Функція "Експортувати на електронний носій") перемикач "Експорт даних підзвітних установ" повинен бути вимкнений (у відповідному полі позначка повинна бути відсутня ).

 

4. Санепідстанція АР Крим, обласні санепідстації, санепідстанції міст Києва та Севастополя до фінансового звіту за IІІ квартал 2006 року та річних звітів за 2006 та наступні роки надають "Мережу установ та організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України", що використовується відповідним управлінням Державного казначейства України для фінансування підпорядкованих ним санепідустанов, на електронному (в форматі програмного забезпечення "Мережа") та паперовому носіях.

 

Нагадуємо, що:

 

- Державним казначейством України вносяться зміни та доповнення до інструктивних бухгалтерських документів. З "Переліком нормативних документів, що регулюють фінансово - майнові відносини закладів, установ та організацій, підпорядкованих МОЗ України" (далі Перелік) можна ознайомитись на офіційному веб-cайті МОЗ України (рубрика "Економіка та фінанси" розділу "для фахівців" рубрикатора, адреса: /ua/main/siterubr/profi/finans/).

- Перелік додається на 13 аркушах.

- За наказами про зміни та доповнення до Інструкції, за листами про надання роз'яснень звертайтеся до відділень Державного казначейства або шукайте електронні версії зазначених документів на веб-сайті Верховної Ради України (сторінка пошуку http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi).