Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

ОГОЛОШЕННЯ 02 березня 2018, 17:00 м. Київ, вул. Грушевського, 7
02 березня 17:00

Оголошення
про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря
Державного закладу «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»

 

Конкурс на зайняття посади головного лікаря Державного закладу «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України» проводиться відповідно до наказу МОЗ України від 08.02.2018 № 2019 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Державного закладу «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України».

 

Місцезнаходження та юридична адреса Державного закладу «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Заклад):

03680, Україна, м. Київ, проспект Комарова, 3.

 

Основні напрями діяльності Закладу:

здійснення медичної практики; організаційно-методична діяльність; аналітично-інформаційна діяльність; дослідно-конструкторська робота з розвитку телемедичних технологій; міжнародне співробітництво в області телемедицини; консультативно-просвітницька та пропагандистська діяльність; консультативна та діагностична діяльність; участь у розробці нормативно-правових актів; надання медичних послуг у порядку та в межах, визначених законодавством України; організація телемедичних консультацій на всіх етапах надання планової та екстреної медичної допомоги; організація надання висококваліфікованої консультативно-діагностичної допомоги населенню із застосуванням сучасних телекомунікаційних систем на основі застосування сучасних досягнень науки і використання новітньої техніки, нових способів і методів діагностики; інша діяльність незаборонена законодавством України.

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 05.03.2018 до 19.03.2018 у Міністерстві охорони здоров’я України, що знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. Грушевського, буд.7, каб. 46.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (044) 253 82 63, e-mail: [email protected].

        

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування людини на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

– проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо у разі наявності);

– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом – не менше 5 років;

– стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше 2 років.

        

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

        

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад – 5656,00 грн., підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами), надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами).

        

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 23.03.2018;

засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади головного лікаря Державного закладу «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України» відбудеться 27.03.2018.

 

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд.7.