Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

ОГОЛОШЕННЯ 23 лютого 2018, 14:52 м. Київ, вул. Грушевського, 7
23 лютого 14:52

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади начальника
Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України»

 

Міністерство охорони здоров'я України оголошує  про проведення конкурсу на зайняття посади начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» на виконання  частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

 

Найменування: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України».

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 51917, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, пр. Аношкіна 67.

 

Основні напрями діяльності: Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» здійснює свою діяльність на підставі Статуту Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України».

 

Структура Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України»

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України»

 

Строк подання документів з 23 лютого 2018 року до 12 березня 2018 року.

 

Документи претендентів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, Управління організаційного забезпечення роботи апарату - кім. 46.

 

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 17, телефон 200-07-89, e-mail: [email protected], секретар комісії – Нанинець Василина Юріївна.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі на зайняття посади начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України».

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посади начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України», подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» такі документи:

- копію паспорта громадянина України, що засвідчується особистим підписом;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

- резюме у довільній формі;

- автобіографію;

- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України»;

- копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

- згоду на обробку персональних даних;

- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

- довідку МВС про відсутність судимості;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента на зайняття посади начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України»:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я»;

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

- стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції претендента на зайняття посади начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України»

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України»;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України».

 

Умови оплати праці начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» із зазначенням істотних умов контракту:

- посадовий оклад начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

 

Дата та місце проведення конкурсу

Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади начальника Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 8 Міністерства охорони здоров’я України» відбудеться о 10 год. 00 хв. 19 березня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.