Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 07 травня 2018, 12:15 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
07 травня 12:15

Міністерство охорони здоров’я України
Проект No 8475-UA
"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"
 

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
No SH-7.19.1
«Закупівля комп’ютерів і офісного обладнання
для ГКПП та залучених підрозділів МОЗ, НСЗУ та ДПЕЗ»


1. Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі - Банк) No 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі - Проект). Частина коштів цієї Позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі - Запрошення).

 

2. Міністерство охорони здоров’я України (далі - Покупець) цим листом запрошує правомочних учасників торгів (тобто учасників, товари та/або програмне забезпечення, які вони пропонують, не підпадають під обмежувальні заходи (санкції) введені відповідно до чинних Указів Президента України) надіслати цінові пропозиції щодо постачання наступних товарів:

Персональні комп’ютери - 15 шт., ноутбуки - 22 шт.,

LED монітори - 37 шт.,

джерела безперебійного живлення - 15 шт.,

системне та офісне програмне забезпечення – по 37 шт.,

багатофункціональні пристрої А4 (ч/б) – 11 шт.,

принтери А4 (кольорові) – 4 шт.,

багатофункціональні пристрої А3 (ч/б) – 2 шт.,

WiFi маршрутизатори - 15 шт.,

та ін.

Докладно інформацію щодо кількості та технічних специфікації товарів вказано в Додатках до цього Запрошення.

 

3. Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції таблиці 1 «Ціна пропозиції» Додатку 1 «Умови постачання») відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено фірмі, яка запропонувала найменшу оцінену вартість всіх позицій.

 

4. Цінова пропозиція українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також необхідна додаткова інформація мають надсилатися за наступною адресою:

Міністерство охорони здоров’я України

вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна,

до уваги: Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)

Або за електронною поштою: [email protected] обов’язково копію на [email protected]
Дозволяється надсилати цінові пропозиції ел. поштою на вищезазначену адресу в сканованому вигляді. Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

 

5. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Покупцем за адресою, вказаною в п. 4 вище, встановлюється: 21 травня 2018 року, 17:00 за місцевим часом.

 

6. До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, каталог (каталоги) й інші друковані матеріали чи іншу необхідну інформацію по кожному найменуванню
товарів (дозволяється надсилати електронною поштою), а також назву(и) та адресу(и) організації(ій), що забезпечує(ють) сервісне обслуговування в м. Києві.

 

7. Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до цих інструкцій та Договору, що додається. «Умови постачання», що додаються, є складовою частиною Договору.

(i) ЦІНИ. Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті, включати ціну товарів у місці призначення (Міністерство охорони здоров’я України, вул. Грушевського, 7, Київ,
01601, Україна, Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)) вказаному у Додатку 1 «Умови постачання», та податки, ПДВ, митні збори, доставку, завантаження і розвантаження.

(ii) ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють технічним вимогам Запрошення, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни у пункті призначення, як вказано в п. (і) вище. З метою порівняння, Покупець конвертує всі ціни валюту країни Покупця (українська гривня) по офіційному курсу гривні щодо іноземних валют, опублікованому Національним банком України (https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/day) на дату кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.
При оцінці пропозицій, Покупець визначить для кожній ціновій пропозиції оціночну вартість шляхом коригування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних
помилок таким чином:

(iii) ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ Договір присуджуватиметься фірмі, яка запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає встановленим умовам постачання, технічним та кваліфікаційним вимогам. З обраним Постачальником буде укладено договір за формою, наведеною у Додатку 4 «Договір».

(iv) ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ: запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом сорока п’яти (45) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

 

8. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ

 

8.1 Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, які відповідають застосованому законодавству місця призначення.

8.2 Постачальник повинен дозволяти, та забезпечити дозвіл всіх своїх підрядників та консультантів, на перевірку Банком та/або особами призначеними Банком всіх офісів Постачальника та всіх рахунків та документів, пов’язаних з впровадженням Договору та підготовкою цінової пропозиції, та дозволяти перевірку цих рахунків та документів аудитором, призначеним Банком, якщо це вимагатиме Банк. Увага Постачальника та його підрядників та консультантів звертається на статтю 5 «Шахрайство та корупція»
Форми Договору, яка передбачає, серед іншого, що дії спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації Банком його прав щодо перевірок та аудиту, становлять заборонену практику, яка може бути підставою для розірвання Договору (а також визнання Постачальника неправомочним відповідно до процедур Світового Банку щодо застосування санкцій).

 

9. Будь ласка, надайте письмове підтвердження (факсом або електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі у торгах.

Додатки:
Додаток 1. Умови постачання
Додаток 2. Технічні вимоги
Додаток 3. Цінова пропозиція
Додаток 4. Договір