Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

ОГОЛОШЕННЯ 28 березня 2018, 21:38 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
28 березня 21:38

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного відбору
на зайняття посади директора
Державної установи "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України"

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, Міністерство охорони здоров'я України оголошує конкурсний відбір на зайняття посади на зайняття посади директора Державної установи "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України".

 

Державна установа "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України"

 

Адреса: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 16-а.

 

Основні напрями діяльності:

- надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам з питань навчально-методичного забезпечення навчального процесу, координація цієї роботи;

- організація роботи зі створення та розробки галузевих державних стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, навчальні плани та програми підготовки, засоби діагностики якості навчання, тощо);

- організація підготовки та забезпечення навчальних закладів навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, підручниками, навчальними посібниками, відповідними методичними рекомендаціями та інструктивно-нормативними матеріалами з організації навчально-виховного процесу;

- участь у координації роботи базових вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, опорних циклових комісій, інших навчально-науково-методичних об'єднань з питань удосконалення вищої медичної (фармацевтичної) освіти.

 

Заяви для участі у конкурсному відборі приймаються до 18.00 16 квітня 2018 року.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, кім. 46; телефон для довідок: 253-82-63, Медведенко Людмила Вікторівна.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: [email protected].

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилаються електронною поштою:

заява для участі у конкурсному відборі;

- належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

- біографічна довідка (резюме);

- конкурсна пропозиція;

- згода на обробку персональних даних;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

 

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

 

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

 

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.

 

Про дату та час проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті МОЗ України. 

 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на зайняття посади директора Державної установи "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України":

- вища освіта за галуззю знань "Охорона здоров'я" або "Управління та адміністрування", або "Право";

- загальний стаж роботи за спеціальністю - не менше 7 років, наявність керівного стажу.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

- Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft PowerPoint обсягом до 10 слайдів).

- Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

- обсяг надходження коштів до бюджетів;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

 

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану Державної установи "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України".