Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

ОГОЛОШЕННЯ 28 березня 2018, 20:32 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
28 березня 20:32

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного відбору
на зайняття посади директора
Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, Міністерство охорони здоров'я України оголошує конкурсний відбір на зайняття посади директора Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

.

Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

 

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Героїв оборони, буд. 6.

 

Основні напрями діяльності:

- фундаментальні та прикладні наукові дослідження в медицині, біології та аналітичній хімії, зокрема в галузях:

експериментальна, превентивна, регуляторна та клінічна токсикологія;

громадське здоров'я, гігієна, санітарне та епідемічне благополуччя, аналіз ризику впливу, наукове обґрунтування безпечних рівнів та нормативів хімічних речовин, продуктів біотехнології, харчових продуктів на здоров'я людини;

аналітична хімія пестицидів та агрохімікатів, полімерів, хімічних речовин, продуктів біотехнології в харчових продуктах, середовищі життєдіяльності людини та біологічних середовищах;

- експертиза, випробування, вимірювання та сертифікаційні дослідження, токсикологічна, гігієнічна та епідеміологічна оцінка, референтні аналізи та арбітражні дослідження в сфері якості та безпеки для здоров'я людини харчових продуктів, товарів, технологій та середовища життєдіяльності людини;

- медичні послуги за профілем діяльності Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".

 

Заяви для участі у конкурсному відборі приймаються до 18.00 16 квітня 2018 року.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, кім. 46; телефон для довідок: 253-82-63, Медведенко Людмила Вікторівна.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: [email protected].

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилаються електронною поштою:

заява для участі у конкурсному відборі;

- належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

- біографічна довідка (резюме);

- конкурсна пропозиція;

згода на обробку персональних даних;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

 

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

 

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

 

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.

 

Про дату та час проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті МОЗ України. 

 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на зайняття посади директора Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України":

 

- вища освіта за галуззю знань "Охорона здоров'я" або "Управління та адміністрування", або "Право", науковий ступінь доктора медичних наук за спеціальністю "Гігієна" та/або "Токсикологія", або науковий ступінь доктора наук за іншою спеціальністю;

- стаж роботи на керівних посадах - не менше ніж 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

- Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft PowerPoint обсягом до 10 слайдів).

- Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

- обсяг надходження коштів до бюджетів;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

 

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України".