Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

ОГОЛОШЕННЯ 20 лютого 2018, 16:32 м. Київ, вул. Грушевського, 7
20 лютого 16:32

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного відбору на посаду
генерального директора Державного підприємства "Електронне здоров'я"

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, Міністерство охорони здоров'я України оголошує конкурсний відбір на зайняття посади генерального директора Державного підприємства "Електронне здоров'я".

 

Державне підприємство "Електронне здоров'я"

Адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.

Основні напрями діяльності: Державне підприємство "Електронне здоров'я" здійснює свою діяльність на підставі Статуту Державного підприємства "Електронне здоров'я".

 

Заяви для участі у конкурсному відборі приймаються до 18.00 12 березня 2018 року.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 

01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, кім. 46; телефон для довідок: 253-82-63, Медведенко Людмила Вікторівна.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: [email protected]

 

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилаються електронною поштою:

- заява для участі у конкурсному відборі;

- належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- згоду на обробку персональних даних;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

 

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

 

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Дата проведення конкурсного відбору – 15 березня 2018 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 

01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.

Про час проведенняконкурсного відбору буде повідомлено додатково
на офіційному веб-сайті МОЗ України. 

 

Вимогидо претендентів для участі у конкурсному відборі на зайняття посади генерального директора Державного підприємства "Електронне здоров'я":

- вища освіта другого рівня за ступенем магістра за галуззю знань "Охорона здоров’я" або у галузі знань "Інформаційні технології" за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення", "Комп'ютерні науки", "Системний аналіз", "Кібербезпека", "Інформаційні системи та технології" або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань "Право" або у галузі знань "Управління та адміністрування" за спеціальністю Менеджмент;

- стаж роботи на керівних посадах - не менше ніж 5 років.

 

Бажані вимоги:

- досвід в управлінні масштабними або/та складними проектами - не менше 3 років;

- досвід роботи, пов’язаної з розробкою, впровадженням або використанням масштабних та/або складних ІТ систем/проектів - не менше 2 років;

- розуміння концепції реформи системи охорони здоров’я в Україні та ролі eHealth у її впровадженні; 

- володіння англійською мовою Intermediate (рівень - вище середнього);

- досвід координації та керування мультидисциплінарними проектами та/або командами;

- лідерські якості, дотримання високих етичних норм в роботі та керівництві, вміння формулювати думки.

 

Бажані навички:

- розуміння сучасних концепцій eHealth та стратегій їх впровадження;

- досвід міжнародної співпраці/роботи в міжнародних проектах;

- досвід роботи в галузі охорони здоров’я, електронного урядування, реформування економіки, державного управління та інших пов’язаних сферах (освітній, соціальній, тощо);

- досвід успішної роботи у сфері, яка передбачає взаємодію з органами державної влади, громадськими організаціями та приватним сектором. Досвід комунікацій з професійними середовищами у галузі інформаційних технологій, системі охорони здоров’я та ін.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

- Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft PowerPoint обсягом до 10 слайдів).

- Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

- обсяг надходження коштів до бюджетів;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

 

Інформацію, що стосується фінансово-економічного стану Державного підприємства "Електронне здоров'я", неможливо представити у зв’язку з тим, що підприємство є новоствореним.